Arvo-osakkeetMääritelmä

Arvo-osake on osake, jonka markkina-arvo on alhainen verrattuna yhtiön arvoon. Arvo-osakkeet ovat usein syklisiä ja syklisyydestä johtuen arvo-osakkeissa saattaakin olla suurempi riski. Arvo-osakkeiden kurssikehitys on yleensä vakaata.


Millainen osake on arvo-osake?

Arvo-osakkeen määritelmät vaihtelevat eri näkemysten perusteella. Yleisiä määritelmiä ovat:

  1. Alhainen P/E-luku, eli osakkeen hinta on alhainen verrattuna yhtiön tulokseen.
  2. Alhainen P/B-luku, eli osakkeen hinta on alhainen yhtiön omaan pääomaan verrattuna.
  3. Osakkeen hinta on alhainen verrattuna osinkoon, jolloin osinkotuottoprosentti on korkea.