Arvosijoittaminen


Arvosijoittaja ostaa arvo-osakkeita

Arvosijoittaja sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat hänen mielestään aliarvostettuja. Hänen mukaansa markkina on siis hinnoitellut kurssin alhaiseksi. Arvosijoittaja voi perustella arvo-osakkeita erilaisilla tunnusluvuilla, kuten P/E- ja P/B-lukujen avulla.


Arvosijoittamisen isänä pidetään Benjamin Grahamia (kirjoittanut mm. yhden arvostetuimmista sijoituskirjoista: The Intelligent Investor). Hän määritteli arvosijoittamiseen perustuvan sijoitusstrategian perustana olevan löytää aliarvostettuja osakkeita. Näiden osakkeiden täytyy täyttää niille asetetut kriteerit.

Arvosijoittajat löytävät parhaat ostopaikat markkinoiden laskiessa. Tällöin sijoittajat ylireagoivat ja myyvät osakkeita. Arvosijoittajan osakkeiden arvo nousee markkinoiden noustessa.