Korkoa korolle laskurit

Laskurit


Taloudellinen riippumattomuus -laskuri

Tällä laskurilla voit laskea, millä summalla kerkeät saavuttamaan taloudellisen riippumattomuuden.


Korkoa korolle laskuri

Initial capital = Alkusijoitus

Intrest % = Vuosittainen korko %. Yleensä noin 7 % korko vuosittain.

Savings/mo = Kuukaudessa säästöön

Duration years = Sijoitusaika (vuosia)

Final value = Lopullinen sijoituksen arvo

Passive income = Sijoituksen tuotto vuodessa