LaatuosakkeetMillaisten yhtiöiden osakkeet ovat laatuosakkeita?

Moni sijoittaja sijoittaa laatuyhtiöihin, tunnettuna esimerkkinä Warren Buffet. Laatuyhtiöille on tyypillistä vakaa tulos suhdannesyklien läpi. Laatuyhtiöillä turvaa antaa vahva tase, joten se selviää myös laskusuhdanteessa. Vahvan taseen avulla yhtiö voi tehdä investointeja.


Miten laatuyhtiöitä löytää?

Laatuyhtiöillä on usein kestävä kilpailuetu ja se toimii kasvumarkkinalla. Yhtiöt kehittävät tuotteitaan tarkasti ja ne investoivat suuriakin summia yrityksen kasvuun.

Laatuyhtiöt pystyvät myös reagoimaan nopeasti muutoksiin kysynnässä.