P/E-luku


P/E-luku eli voittokerroin on yksi käytetyimmistä sijoitukseen liittyvistä tunnusluvuista. P/E tulee englanninkielen sanoista price to earnings ratio eli osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella.