RahastotRahastoja on erilaisia. Niihin voi sijoittaa nykyään jo 15€ kuukaudessa, joka on usein minimimerkintänä rahastoissa.

Rahastoja on aktiivisia ja passiivisia. Aktiivisia rahastoja hoitaa salkunhoitaja, joka ostaa ja myy osakkeita. Hän puntaroi eri osakkeiden välillä. Passiiviset rahastot seuraavat indeksiä. 

Sijoittaessasi rahastoon ostat rahasto-osuuden, joka on osuus rahastosta. Rahasto voi sijoittaa arvopapereihin, joita usein ovat osakkeet sekä korkoinstrumentit. Suosittuja rahastoja ovat rahastot, jotka sijoittavat näistä molempiin, eli ne ovat yhdistelmärahastoja.

Rahastojen riski on usein matalampi, kuin yksittäisen osakesijoituksen riski. Rahasto itsessään hajauttaa salkkua paljon sijoittamalla moneen eri osakkeeseen. Kuitenkin riski saattaa olla myös korkeampi. Esimerkiksi kehittyviin maihin sijoittavissa rahastoissa on suuri riski. Kehittyviin maihin kuuluu esimerkiksi Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan maita.

Riskistä kerrotaan usein rahastosta kertovalla sivulla, jolloin sijoittaja voi puntaroida haluamansa riskin kohdalla.


Tiesitkö?

Suomen ensimmäinen rahasto oli ykyinen Danske Invest Suomi Osake eli silloinen Sijoitusrahasto Presta. Se merkittiin ensimmäisenä rahastona Sijoitusrahastorekisteriin lokakuussa 1987.