Sijoittaminen opiskelijanaOpiskelija voi sijoittaa!

Yleinen ”totuus” on, että opiskelijat ovat köyhiä ja elävät kädestä suuhun. Kuitenkaan tilanne ei välttämättä useinkaan ole tämä. Monet opiskelijat ovat tehneet valinnan ja päättäneet työskennellä opintojen lisäksi. Lisäksi yhä useampi nostaa opintolainaa opiskelun ohella.

Opiskelijalla on kuitenkin työnteon rajoituksena tuloraja, jolloin töitä kannattaa tehdä vain tietty määrä. Vaikka opiskelija haluaisikin tehdä enemmän töitä, se ei välttämättä kannata, koska muut tuet pienenevät silloin suuresti.


Opiskelija voi nostaa opintotuen osana opintolainaa. Opintolainan sijoittaminen on sijoittamista tulevaisuuteen.