Yrittäjän sanastoA

Ammatinharjoittaja – Yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole varsinaista toimipaikkaa. Tällöin toiminnassa on oleellista yrittäjän ammattitaito.

Arvonlisävero – Alv. Kuluttaja maksaa arvonlisäveron palvelun tai tuotteen hinnasta. Yritykset maksavat arvonlisäveron Verohallinnolle. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuuluvat yritykset voivat vähentää arvonlisäveron ostamastaan palvelusta tai tuotteesta.


B

Bruttohinta – Hinta, joka sisältää verot.


E

Elinkeinonharjoittaja – Elinkeinonharjoittaja on nimitys yrittäjän harjoittamasta elinkeinotoiminnasta. Yrittäjä vastaa kaikista sitoumuksista omalla omaisuudellaan.


H

Hygieniapassi – Yrittäjä tai työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän käsittelee helposti pilaantuvia ja pakkaamattomia elintarvikkeita.


K

Kiinteät kulut – Kiinteät eli pysyvät kulut, jotka yrityksellä on. Esimerkiksi vuokra, vakuutus ja kirjanpito.


L

Liikevaihto – Palveluiden tai tuotteiden myynnistä tulleet kokonaistuotot. Summaan ei sisälly arvonlisäveroa.


N

Nettohinta – Hinta, josta on vähennetty alennukset.


T

Työterveyshuolto – Työntekijöillä täytyy olla työterveyshuolto. Yrittäjän työterveyshuolto ei ole pakollinen